Janusz Odrowąż-Pieniążek był historykiem literatury, pisarzem i muzealnikiem. Funkcję dyrektora Muzeum Literatury pełnił od 1972 do 2009 roku.

Reklama

W latach pięćdziesiątych był sekretarzem komitetu redakcyjnego "Wydania Jubileuszowego" Dzieł Adama Mickiewicza. Od 1956 do 1972 roku - pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W 1967 został sekretarzem komitetu redakcyjnego "Wydania Krytycznego Dzieł Wszystkich" Adama Mickiewicza.

Sprawował funkcję redaktora naczelnego "Muzealnictwa", był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 2009 otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wyróżniony tytułem "Zasłużony Działacz Kultury".

W 2012 roku "za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności publicystycznej w dziedzinie historii literatury, za wspieranie rozwoju muzealnictwa” Janusz Odrowąż-Pieniążek został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Janusz Odrowąż-Pieniążek zmarł wczoraj. O jego śmierci poinformowało dziś Muzeum Literatury.