Karima Bennoune, która przebywała w Polsce z 12-dniową wizytą, przygotuje specjalne sprawozdanie i zalecenia dla Polski, które przedłoży podczas jednej z sesji Rady Praw Człowieka ONZ.

Reklama

W Warszawie w Ośrodku Informacji ONZ przekazano dziennikarzom skrót "spostrzeżeń" i odczytano pełną wersję w języku angielskim. Dziennikarze nie otrzymali pełnego tekstu angielskiego. "Spostrzeżenia" w pełnej wersji mają być opublikowane w poniedziałek po przetłumaczeniu na język polski.

W informacji przekazanej dziennikarzom czytamy, iż "ekspert ONZ ds. praw człowieka stwierdza, że podejmowane obecnie oficjalne próby stosowania wstecznej +inżynierii+ kulturowej zaprzepaszczają dotychczasowe osiągnięcia Polski w tworzeniu dynamicznego życia kulturalnego". Nie wskazano przykładów "wstecznej inżynierii kulturowej".

Jak napisano w skróconej wersji "spostrzeżeń", "Specjalną Sprawozdawczynię zaniepokoiły doniesienia o stosowaniu określenia +antypolski+ w odniesieniu do Polaków wyrażających poglądy odmienne od poglądów rządu i partii rządzącej".

Karima Bennoune zarzuciła rządowi, że "dąży do wypromowania ekspresji kulturowej zgodnej ze światopoglądem jego członków". Odwołując się do wypowiedzi "wielu rozmówców", poinformowała, że zgłaszali oni "obawy dotyczące wpływu Kościoła Katolickiego na edukację, politykę i porządek publiczny, w tym na kwestie mające duże znaczenie dla korzystania z praw kulturalnych bez dyskryminacji".

"Niepokój Pani ekspert – czytamy w informacji – wzbudził wzrost znaczenia i agresywności w Polsce pewnych skrajnie prawicowych ugrupowań nacjonalistycznych, a także grup i mediów fundamentalistów chrześcijańskich. +Szczególnie niepokoi uznawanie niektórych z tych dyskryminujących i wykluczających poglądów za normalne, w tym fakt wyrażania takich poglądów przez niektórych urzędników państwowych bez żadnych konsekwencji" - napisano.

Według specjalnego sprawozdawcy "prawa kobiet znajdują się w samym sercu szeroko zakrojonych działań na rzecz kultury równości w Polsce". W ocenie Bennoune "dyskurs antyaborcyjny podczas debaty dotyczący projektu ustawy antyaborcyjnej wzmocnił stereotypowe postrzeganie kobiet w kulturze".

W ocenie przedstawicielki ONZ, w Polsce "nadal występuje mowa nienawiści skierowana przeciwko osobom LGBT, w tym w odniesieniu do organizowanych przez społeczność LGBT wydarzeń kulturalnych".