Pod kolorową 30-metrowa wieżą, oświetloną tak, by było ją widać ze wszystkich krańców miasta, wieczorem odbędzie się koncert nawiązujący do bogatej historii i wielonarodowych tradycji miasta. W programie bułgarska muzyka ludowa i współczesna, muzyka elektroniczna, nowoczesny balet.

Reklama

Od piątku Płowdiw jest miejscem wielu wystaw, spektakli teatralnych, koncertów, pokazujących bogactwo bułgarskiego folkloru, zwłaszcza południowych regionów kraju. Z okazji 30. rocznicy obalenia muru berlińskiego w Płowdiwie gości wystawa oryginalnych fragmentów muru z graffiti autorstwa ulicznych artystów.

Płowdiw to pierwsze bułgarskie miasto wybrane na Europejską Stolicę Kultury. W mieście tym, a także w Sofii, Warnie i Wielkim Tyrnowie zostanie zorganizowanych ponad 300 festiwali i innych imprez o tematyce związanej z kulturą, dziedzictwem narodowym i historią.

W drugiej połowie roku w przewidziano prezentację kultury licznej w Płowdiwie społeczności romskiej. Do dni kultury ma się włączyć romska dzielnica Stolipinowo.

Tylko w sobotę mimo silnych mrozów do Płowdiwu ma przyjechać ponad 50 tys. gości. W mieście podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa, zakazano używania dronów nad wieżą.

Płowdiw jest jedną z dwóch tegorocznych europejskich stolic kultury – programie unijnym, istniejącym od 1985 r. Drugim jest włoska Matera. W 2016 r. europejską stolicą kultury był Wrocław.