Ministerstwo kultury podało w piątek, że założyciele muzeum - oprócz resortu są to m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny - "wspólnie uzgodnili brzmienie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora" muzeum POLIN. W opublikowanym na stronie Muzeum POLIN oświadczeniu prof. Stola napisał, że "z zadowoleniem" przyjął wiadomość o tym, że założyciele Muzeum POLIN "osiągnęli porozumienie w sprawie sposobu wyboru dyrektora muzeum na następną kadencję".

Reklama

Podkreślił, że "otwarty konkurs o jasnych regułach i uzgodnionym składzie komisji konkursowej to właściwe rozwiązanie". "Zamierzam w nim wystartować" - zapowiedział.

Przypomniał, że zgodnie z ustaleniami założycieli muzeum do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania dyrektora instytucji obowiązki szefa placówki pełnić będzie Zygmunt Stępiński – zajmujący od 2012 r. stanowisko zastępcy dyrektora ds. edukacji, marketingu i sprzedaży oraz komunikacji w Muzeum POLIN. Stola napisał, że Stępiński "wielokrotnie dowiódł swego zaangażowania i fachowości". "Jestem przekonany, że potrafi dobrze tę rolę wypełnić" - ocenił.

Dodał, że ma też "pełne zaufanie do pozostałych wicedyrektorów – Jolanty Gumuli i Doroty Keller-Zalewskiej, które pozostają na swych stanowiskach". Zaznaczył, że muzeum ma "ustaloną wieloletnią strategię działania i szczegółowy plan pracy na rok 2019, który będzie realizowany bez zmian".

Reklama

"Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach okazywali nam na różne sposoby swoje poparcie i solidarność. Cieszę się, że Muzeum POLIN ma tak wielu przyjaciół w Polsce i na świecie. W chwilach napięcia i niepewności takie gesty mają szczególna wartość. Będziemy o nich pamiętać z wdzięcznością" - napisał dyrektor muzeum POLIN.

MKiDN poinformowało, że ogłoszenie przez szefa resortu kultury konkursu w prasie i na stronie internetowej MKiDN nastąpi w przyszłym tygodniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. "Osiągnięto także porozumienie w sprawie składu piętnastoosobowej komisji konkursowej, w której znajdą się przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, działających w Muzeum związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich" - napisał resort kultury.

Stola został powołany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1 marca 2014 r. z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. O tym, że kadencja Stoli nie zostanie przedłużona i będzie ogłoszony konkurs na dyrektora poinformowano w poniedziałek.

Reklama

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 9 książek: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.