Wiosną 2018 roku Poznań dołączył do miast, w których najcenniejsze kulturowo obszary staromiejskie objęte zostały dodatkową ochroną konserwatorską w postaci parku kulturowego.

Reklama

Jak przypomniała Miejska Konserwator Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, „przygotowanie uchwały poprzedziły dwa lata intensywnych prac Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Składało się na nie powołanie międzywydziałowego zespołu, analizy urbanistyczno-przestrzenne, warsztaty projektowe czy konsultacje społeczne”.

W toku prac nad uchwałą oraz na etapie rozpatrywania wniosków i opinii uwzględniono interesy mieszkańców, restauratorów, turystów oraz wszelkich użytkowników przestrzeni Starego Miasta” – dodała.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadziło także szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-konsultacyjną. Jednym z jej elementów było przygotowanie wizualizacji koniecznych zmian. „Równe dla wszystkich zasady, ograniczenie chaosu reklamowego, poprawa jakości i ilości przekazu, zrezygnowanie z tanich materiałów, przyczyniły się do podniesienia estetyki danego miejsca, a tym samym całego zabytkowego obszaru” – wskazała Bielawska-Pałczyńska.

Na dostosowanie się do nowych zasad przedsiębiorcy otrzymali rok - do marca 2019 roku. Na 739 lokalizacji, 503 lokale albo już spełniały warunki uchwały albo dostosowały się do nowych zasad.

Systematyczne działania urzędników i strażników miejskich sprawiły, że w przeciągu ostatniego roku poprawił się wygląd ponad 200 lokali. Najczęściej wystarczyło zdjęcie nadmiaru nośników reklamowych. Obecnie pozostało jeszcze około 30 lokalizacji, które nadal nie uporządkowały swoich szyldów. Dla większości wszczęto postępowanie administracyjne bądź skierowano sprawę do sądu” – wyjaśniła Bielawska-Pałczyńska.

Poznański magistrat wskazał, że w ramach działań wystawiono łącznie 157 mandatów karnych i skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu.

Najczęściej występującym problem jest skomplikowana sytuacja prawna nieruchomości, jak zmiana właściciela, konflikty między współwłaścicielami, a także usuwanie reklam po nieczynnych lokalach. Po naszej interwencji uporządkowane zostały lokale prowadzone przez biura podróży. Pracujemy nad lombardami, usługami pogrzebowymi i +kebabami+. Na zmiany oporne są przede wszystkim sieci sklepów spożywczych, banki, lombardy i kluby nocne” – dodała.

Po kontrolach uporządkowano m.in. większość szyldów i reklam w rejonie Starego Rynku i ul. Wrocławskiej. Przedsiębiorcom wyróżniającym się w swoich działaniach reklamowych zgodnością z zasadami uchwały, wysoką dbałością o estetykę elewacji, aranżacji witryny oraz otoczenia lokalu wręczono Certyfikaty Dobrych Praktyk. Do tej pory wyróżniono 14 lokali; restauracji, sklepów i zakładów rzemieślniczych.