Jak wyjaśniono, przedmiotem darowizny jest księgozbiór prof. Leszka Kołakowskiego, liczący kilka tysięcy woluminów.

Reklama

"Kolekcja została już sprowadzona z Oksfordu do Biblioteki Narodowej. Obecnie książki znajdują się w Laboratorium Konserwatorskim Zbiorów Bibliotecznych, gdzie są poddawane rutynowym zabiegom. Następnym etapem będą prace nad skatalogowaniem i włączeniem ich do zasobu BN" - napisano na stronie IK.

Przypomniano, że w 2010 r. zgodnie z wolą prof. Leszka Kołakowskiego, "wdowa po nim – Tamara Kołakowska – przekazała w darze Bibliotece Narodowej jego spuściznę rękopiśmienną". Nakładem BN ukazał się Katalog Archiwum Leszka Kołakowskiego. Publikacja jest dostępna on-line w bibliotece cyfrowej POLONA.

Leszek Kołakowski (1927-2009) był wybitnym filozofem i historykiem filozofii. Po II wojnie światowej studiował na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1953 r. objął katedrę historii filozofii nowożytnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1957 r. został redaktorem naczelnym "Studiów Filozoficznych". Współtworzył warszawską szkołę historyków idei.

Wykładał również na McGill University w Montrealu, na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Wśród szeregu cenionych prac Kołakowskiego znalazły się, m.in.: "Główne nurty marksizmu", "Świadomość kościelna i więź religijna", "Klucz niebieski", "Jednostka i nieskończoność", "Jeśli Boga nie ma. O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii" oraz "Rozmowy z Diabłem".