Jak wyjaśniono, datowana na XVI w. ikona ukazująca "Trzy Marie u grobu", wykonana w technice tempery jajecznej na desce, została skradziona z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez nieznanych sprawców w grudniu 1990 r. wraz z 28 innymi ikonami. "Obiekty zarejestrowano w prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego krajowym wykazie zabytków skradzionych i wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem" - napisano.

Reklama

Na stronie resortu kultury poinformowano, że w grudniu 2021 r. pracownik Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN rozpoznał skradzioną ikonę w katalogu zakończonej aukcji ikon rosyjskich i greckich w Düsseldorfie. "Wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, tzw. system IMI, MKiDN zwróciło się w sprawie ikony do Ministerstwa Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii. W odpowiedzi strona niemiecka potwierdziła, że jest to poszukiwane przez Polskę dzieło sztuki, a dom aukcyjny z Düsseldorfu wyraża gotowość zwrotu obiektu. Jednocześnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zweryfikowało tożsamości ikony w oparciu o posiadane dokumenty oraz materiał fotograficzny" - czytamy na stronie MKIDN.

Ikona wróci do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Niemiecki dom aukcyjny przekazał ikonę przedstawicielowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po powrocie do Polski wróci ona do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Reklama

MKiDN przypomniało, że to druga ikona ze zbioru 29 ikon skradzionych ponad 30 lat temu z Olsztyna, którą udało się odzyskać. Pierwszą z nich była ikona z przedstawieniem Michała Archanioła datowana na XVII/XVIII w., odnaleziona w Muzeum Ikon w Recklinghausen w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech latem 2020 r. Wróciła ona do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w grudniu 2021 r.