Sebastian Mierzyński z Muzeum Warmii i Mazur poinformował PAP, że gra i aplikacja będą gotowe w przyszłym roku.

"Aplikacja będzie objaśniała działanie tablicy astronomicznej Kopernika, którą w krużgankach naszego zamku wykreślił sam Kopernik. Gra komputerowa przeniesie jej użytkowników w XVI wiek do naszego zamku i opowie o codzienności Kopernika. Będą w niej rozmaite zadania do wykonania, związane z medycyną, ekonomią, astronomią, a nawet obronnością - wszystkim tym zajmował się w Olsztynie Kopernik" - powiedział Mierzyński.

Reklama

Tablica astronomiczna Kopernika, której fragment zachował się na krużganku olsztyńskiego zamku jest wyjątkowa, ponieważ poza nią do naszych czasów nie zachowała się żadna pomoc astronomicznych badań Kopernika. Sama tablica wciąż jest nie do końca poznana. Tablica, którą można oglądać ma wymiary 7,05 na 1,4 m i jest namalowana na podwójnej warstwie tynku techniką mokrego fresku. Do naszych czasów zachowało się kilka jej fragmentów, na których widać namalowane czerwoną farbą niemal równoległe, ukośne linie. Inne linie namalowane są farbą niebieską, jeszcze inne - czarną. Linie oznaczone są cyframi rzymskimi i arabskimi, na tynku widać też pojedyncze litery T, I, C - uczeni nie są też zgodni, co oznaczają te litery.

Tablica bez wątpienia służyła Kopernikowi do wyznaczania równonocy, a jej wykonanie wiązało się z tym, że Paweł z Middelburga zaproponował Kopernikowi prace przy reformie kalendarza, którą zainicjował Sobór Laterański V (1512-17) za papieża Juliusza II. Kopernik pracował nad tym w latach 1515-16 i wówczas Sobór zdecydował o przerwaniu prac.

W ocenie ekspertów tablica powstała w 1517 roku. Aby ją wyrysować Kopernik zawiesił na zamkowej wieży lustro, a na parapecie ustawił pojemnik z cieczą - odbijane w ten sposób "zajączki" zaznaczał na tablicy - tak wykreślił linie. "Cały proces wyrysowywania tablicy pokażemy w aplikacji" - zapewnił PAP Mierzyński.

Gra komputerowa, która powstaje na zlecenie muzeum Warmii i Mazur ma przenosić gracza do czasów pobytu Kopernika w Olsztynie tj. do początku XVI w. "Będzie w niej pokazana codzienność życia astronoma na naszym zamku. Gracze będą mieli zadania do wykonania, które będą się wiązały z tym, co Kopernik robił w Olsztynie, a zajmował się tu astronomią, medycyną, ekonomią i obronnością" - wyliczył Mierzyński i dodał, że na zamku będzie można grać z użyciem gogli.

Koszt stworzenia aplikacji i gry to 2,5 mln zł. Z tych środków będą też kupione do zamku nowe krzesła i siedziska dla odwiedzających muzeum.

Zarówno aplikacja, jak i gra komputerowa powstają z myślą o celebrowaniu Roku Kopernikowskiego - w przyszłym roku przypada okrągła, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i 480. rocznica jego śmierci.