Festiwal fotografii Warsaw Photo Days powstał w 2013 r. z inicjatywy OW ZPAF, będącego jednocześnie organizatorem festiwalu. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 4-31 października 2013 r. Festiwal jest zaplanowany jako miejsce spotkań i prezentacji różnorodnych form fotografii, zarówno z perspektywy historycznej, jak i działań
współczesnych.

Reklama

W Programie Głównym zaprezentowane zostaną trzy wystawy zbiorowe:

S.I.Witkiewicz, Jadwiga Witkiewiczowa, Ciasny Kadr / Media

wystawa historyczna "Kobiece metamorfozy międzywojnia w polskiej fotografii kreacyjnej lat 20. i 30. XX w." (kuratorka: Magdalena Durda-Dmitruk),

Magdalena Krajewska, Bajki dorosłych / Media
Reklama

wystawa "FOTO-OBIEKT" - prezentująca obiekty przestrzenne z użyciem fotografii powstałe od lat '60 XX wieku aż po współczesne realizacje (kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska) oraz

Księżniczki Signe Pierce, Lush For Life 2010 / Media

multimedialna wystawa "Księżniczki" prezentująca świat "dziewczęcych" pragnień i fantazji zobrazowany przez współczesnych artystów z Polski i zagranicy (kuratorka: Katarzyna Majak, konsultantka d.s. merytorycznych: Agnieszka Żechowska).

Ponadto pokażemy wybór i przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat (kurator: Andrzej Zygmuntowicz), odbędą się warsztaty fotograficzne (m.in. self-publishing, profesjonalne przygotowanie portfolio), spotkania autorskie, oraz panele dyskusyjne.

Wyjątkowym wydarzeniem festiwalu będzie unikatowe w założeniach i formule sympozjum performatywne "Gest wobec fotografii" (koncepcja: Krzysztof Pijarski), podczas którego artyści będą partnerami wymiany myśli i współtwórcami dialogu. Celem będzie zbadanie, opisanie, a przede wszystkim "pokazanie" wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli, pokazanie" pracy wyobraźni i umysłu krytycznego. Z zarejestrowanego podczas sympozjum materiału zostanie zmontowany film - swoisty "traktat" wizualny o geście.

W Programie Open, którego tematem są szeroko rozumiane "Zderzenia", zaprezentowanych zostanie 6 projektów wyłonionych spośród ponad 600 zgłoszeń z całego świata.

Organizujący festiwal Okręg Warszawski ZPAF jest jednostką strukturalną istniejącego od 1947 r. Związku Polskich Artystów Fotografików - stowarzyszenia twórczego zrzeszającego najznakomitszych fotografików polskich. Głównym celem jego działalności jest promocja fotografii polskiej w kraju i za granicą. Organizacja prowadzi w Warszawie dwie galerie fotograficzne (Stara Galeria oraz Galeria Obok) oraz kilka w jednostkach terenowych, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją fotograficzną - m.in. poprzez prowadzenie Studium Fotografii ZPAF, ochroną praw autorskich i reprezentacją interesu twórców (jako Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi), czy wspieraniem rynku obrotu fotografią (Agencja ZPAF, aukcje fotografii).