Nekropolia (z greckiego - miasto umarłych) to starożytny lub wczesnochrześcijański cmentarz o dużej powierzchni. To miejsce grzebania zmarłych, które pełni szczególną funkcję. J. Kolbuszewski w swojej książce pt. "Cmentarze" pisze: […] cmentarz jest "tekstem kultury", daje więc nie tylko świadectwo ludzkich losów (bo każdy grób jest przecież jakąś informacją o pochowanym w nim człowieku), ale także obrazuje znamienny dla danego czasu stosunek do śmierci, a zatem również i stosunek do życia.

Reklama

Pochówki oraz przedmioty towarzyszące zmarłym świadczą o wierzeniach oraz kunszcie ówczesnych rzemieślników. Cmentarz pozwala poznać różne sfery kultury użytkującej go wspólnoty, a odmienne w różnych czasach i kulturach formy grzebania zmarłych odczytywane mogą być jako świadectwa eschatologii.

Do niedawna śmierć była czymś naturalnym, nie napawała grozą i lękiem. Obecnie śmierć jest tematem tabu, tak jakby w ogóle nie istniała, a przecież wszystko wciąż umiera. Wypieramy jednak tę prawdę ze społecznej świadomości i tym samym tracimy kontakt z samą ideą śmierci, która zawiera w sobie wiele pożytecznych wskazówek, w tym - jak żyć.

Media

Wystawa została stworzona ze zbiorów własnych oraz Muzeum w Gliwicach, i potrwa do 16 lutego 2014. Wernisaż wystawy odbędzie się 29 października o godzinie 17.00 w budynku Muzeum Górnośląskiego przy ul. W. Korfantego 34.

Reklama

Wernisaż: 29 października (wtorek) 2013, godz. 17.00
Czas trwania wystawy: 29.10.2013 – 16.02.2014
Miejsce: Bytom, gmach przy ul. W. Korfantego 34,
Kurator: Dorota Podyma