Punktem wyjścia do pracy warsztatowej stanie się "Koniec Titanica" Hansa Magnusa Enzensbergera. Poemat napisany przez niemieckiego poetę i intelektualistę na Kubie i w RFN na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX-wieku to swoista opowieść o ludzkości wobec zbliżającej się katastrofy. Wydarzenia polityczne przeplatają się w tekście z metaforycznymi obrazami poetyckimi, utwór jest refleksją nad podziałami społecznymi, końcem określonego porządku oraz nad fenomenem inności i przenikaniem się rozmaitych kultur w budowie dzisiejszego świata.

Reklama

Poprzez pracę nad spektaklem młodzi aktorzy, migranci przybyli do Europy z całego świata, skonfrontują się z tematem migracji, politycznego azylu oraz praw człowieka i zastanowią się, jak te zagadnienia funkcjonują w ich krajach (w krajach, gdzie mieszkają obecnie oraz w krajach ich pochodzenia), "Koniec Titanica" stanie się okazją do refleksji nad "końcem Europy" - nad granicami demokracji, kryzysem ekonomicznym i perspektywami rozwoju we współczesnej Europie z punktu widzenia młodych i imigrantów.

reżyseria: Pietro Floridia
dramaturgia: Tomasz Gromadka
asystentura reżysera,
prowadzący warsztaty: David Ahlstrom, Alicja Borkowska, Audrey Casanova, Linda Fahssis, Rose-Marie Lindfors
wideo: Fulvio Rifuggio
koordynacja projektu: Alicja Borkowska




14 kwietnia godz. 17.00 i 20.00
Studio Teatralne KOŁO
Soho Factory, Warszawa