- Wracamy do repertuaru, trzeba się przygotować - powiedział Kamiński.

Reklama

Jakie są najbliższe plany Emiliana Kamińskiego?

- Chce doprowadzić do większego rozwoju szkołę, którą założyliśmy w zeszłym roku. Szkoła nazywa się KamArti. To szkoła rzemiosł artystycznych. Chciałbym rozbudować szkołę, bo brakuje fachowców. A w tym wypadku, tak jak aktorów, trzeba ich wyszkolić, wtedy mamy do czynienia z zawodowcami – wskazuje aktor.