Jako najbardziej doniosły moment pielgrzymki były osobisty sekretarz Jana Pawła II wymienia wizytę Benedykta XVI w dawnym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Papież pojedzie do Oświęcimia w niedzielę, w ostatni dzień swojego pobytu w Polsce.

"Jego obecność tam jest absolutnie symboliczna. Zbliży narody do siebie. Nie tylko polski naród do narodu niemieckiego, ale i naród niemiecki do innych narodów, chociażby do narodu wybranego, do Izraela" - tłumaczy kardynał Dziwisz. I dodaje, że to wydarzenie jest ważniejsze nawet niż przesłanie towarzyszące pielgrzymce: "Trwajcie mocni w wierze".

Kardynał podzielił się tą refleksją podczas promocji swojej książki "Miłością mocni". To rozważania na temat pierwszej encykliki Benedykta XVI.Reklama