Dante urodził się we Florencji w rodzinie z niższej warstwy arystokracji. Rozpoczął studia retoryki, gramatyki, filozofii, literatury oraz teologii, później studiował wnikliwie filozofię i teologię. Za młodu przeżył nieszczęśliwą miłość do Beatrycze Portinari. To ona przeprowadza go w "Boskiej Komedii" przez Niebo.

Dzięki nowoczesnej technologii porównać można trójwymiarową twarz z portretem poety pędzla Boticcellego.

Reklama