Asteizm - nie trzeba się tego bać, to nic innego jak dowcipny, często ironiczny zwrot będący przejawem umiejętności konwersacji i obycia w towarzystwie, tyle na ten temat słownik Kopalińskiego.

W CSW artyści próbują pokazać moc dowcipnych pomysłów w sztuce: w filmie, plastyce, performance. Ironicznie, ale bez prostackiego rechotu - twórcy swoje koncepcje podbudowują filozofią: Sokratesem czy Kantem.

W Zamku Ujazdowskim wystawia się kilkudziesięciu polskich artystów, wśród nich m.in. Marcin Berdyszak, Katarzyna Kozyra, Jan Lenica, Zbigniew Libera, grupa Łódź Kaliska, Artur Żmijewski.


"Dowcip i Władza Sądzenia (asteizm w Polsce)"
Miejsce: CSW - Centrum Sztuki Współczesnej. Zamek Ujazdowski, Warszawa: Al. Ujazdowskie 6
Wystawa czynna do 2 września
Reklama