Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej (European Union Youth Orchestra - EUYO) została założona w 1978 r. w Londynie; jest finansowana z unijnego budżetu.

W orkiestrze grają utalentowani muzycy w wieku od 14 do 27 lat, ze wszystkich 27 krajów UE. Obecnie w zespole występuje troje Polaków. Orkiestra wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym i rozległym repertuarem. Nabór do zespołu, w którym można grać najdłużej trzy lata, odbywa się raz w roku, a do przesłuchań przystępuje ponad cztery tysiące kandydatów.

Zespół koncertował pod batutą tak znanych dyrygentów, jak Claudio Abbado, który był pierwszym dyrektorem muzycznym orkiestry, Sir Bernard Haitink, Sir Collin Davis, Daniel Barenboim i Leonard Bernstein. Jego solistami byli m.in. Martha Argerich, Barbara Hendricks i Nigel Kennedy. Obecnie dyrektorem artystycznym jest Władimir Aszkenazi.

W Łodzi orkiestrę poprowadzi znakomity włoski dyrygent, Gianandrea Noseda. W programie znajdą się utwory Mieczysława Karłowicza - "Bianca da Molena op. 6, Siergieja Prokofiewa - suita "Cztery portrety" op. 49 z opery "Gracz" oraz VI Symfonia h-moll op. 74 Patetyczna Piotra Czajkowskiego.

Współorganizatorami koncertu są Filharmonia Łódzka i Instytut Adama Mickiewicza.