Jak poinformowało biuro prasowe małopolskiego urzędu marszałkowskiego, w ramach projektu powstanie specjalna platforma zdigitalizowanych zbiorów, gdzie będzie można obejrzeć ponad 36 tys. dzieł sztuki z całego regionu. Projekt koordynuje Muzeum Narodowe w Krakowie.

Reklama

W pierwszym etapie digitalizacją zostanie objętych siedem instytucji, m.in.: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, Muzeum im. prof. S. Fischera w Bochni, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W przyszłości regionalna platforma ma objąć eksponaty kolejnych instytucji kultury.

Za pieniądze unijne zakupiony zostanie specjalny sprzęt do digitalizacji zbiorów oraz ich archiwizowania. I tak wybrane zbiory będą skanowane, fotografowane i poddane mikrofilmowaniu. Następnie cyfrowe zbiory zostaną opisane i zgromadzone na specjalnym portalu internetowym, który będzie ściśle współpracował z Małopolską Biblioteką Cyfrową.

Użytkownikom zostanie udostępniony katalog on-line z zaawansowana opcją wyszukiwania. Szacuje się, że w pierwszym roku istnienia portalu skorzysta z niego ponad 12 tys. osób.