Morawińską, dotychczasową dyrektor Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta", na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego rekomendował minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Morawińska zastąpi Piotra Piotrowskiego, który 12 października poinformował, że ustępuje ze stanowiska. Swoją decyzję motywował odrzuceniem przez Radę Powierniczą Muzeum opracowanej przez niego strategii rozwoju placówki.