Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 369 posłów - wszyscy biorący udział w głosowaniu.

"Polski Słownik Biograficzny, wspólne wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, realizowane przez Instytut Historii PAN, jest narodowym dziełem o wyjątkowej randze, liczącym już 75 lat. Obejmuje całość narodowej historii, nauki i kultury i losy dziesiątków tysięcy wybitnych ludzi historii Polski" - głosi tekst uchwały.

W dalszej części autorzy uchwały podkreślają "unikatowy i ogólnonarodowy charakter Słownika będącego jednym z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych na świecie" oraz jego "poziom naukowy i redaktorski". Uchwała została przygotowana przez posłów SLD.


Polski Słownik Biograficzny wydawany jest od 75 lat z kilkuletnimi przerwami w okresie okupacji i stalinizmu. Słownik obejmuje całość narodowej historii, nauki i kultury od IX do XX wieku włącznie. Dotychczas ukazało się 46 tomów Polskiego Słownika Biograficznego zawierających na 30 tys. stron drobnego, dwuszpaltowego druku biogramy 26 tys. osób.

Polski Słownik Biograficzny ma w Europie swoje odpowiedniki. Pod względem objętości ustępuje jedynie słownikowi włoskiemu, pod względem kompletności, nowoczesności i rozmachu - jedynie słownikowi angielskiemu. "Jest więc jednym z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych na świecie o unikatowym i ogólnonarodowym charakterze" - podkreślili autorzy uchwały w jej uzasadnieniu.

Polski Słownik Biograficzny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami - niezbędną digitalizacją oraz potrzebą uruchomienia drugiej serii obejmującej biogramy ludzi, którzy w momencie wydania odpowiedniego tomu żyli i dlatego ich nazwiska nie znalazły się w słowniku. Potrzebne jest też uruchomienie trzeciej serii obejmującej osoby zmarłe po 31 grudnia 2000 roku m.in. Jana Pawła II, Czesława Miłosza, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jacka Kuronia i wielu innych.