Stanisław Barańczak został laureatem Silesiusa za całokształt pracy twórczej. Wybitny poesta z powodu choroby nie mógł pojawić się we Wrocławiu. W jego imieniu statuetkę i czek na 100 tys. złotych z rąk prezydenta Wrocławia odebrała Krystyna Krynicka.

Reklama

Owacją na stojąco publiczność nagrodziła Krystynę Miłobędzką, zdaniem wielu krytyków najwybitniejszą i najbardziej oryginalną polską poetkę. Której poezja, niesłusznie mająca opinię trudnej, z trudem jak dotąd przebija się do świadomości szerokiego kręgu czytelników. Krystyna Miłobędzka została laureatką w kategorii książka poetycka roku, za tom "Gubione". Laureatka otrzymała czek na 50 tys. złotych.

Zaskakujący dla wielu był werdykt jury w kategorii debiut roku. 20 tys. złotych i statuetkę otrzymał współtwórca kabaretu "Mumio" Dariusz Basiński, za swoją jak najbardziej poważną i poetycko świetną książką "Motor kupił Duszan".

Nagrody przyznaje jury w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska, prof. Marian Stala