Inne
Reklama

"Ta książka jest hołdem złożonym bohaterskim kobietom, które nie uległy władzy PRL i w ten sposób napisały piękną kartę historii. Ich bardzo wartościowe doświadczenie pozwala nam budować dzisiaj życie zakonne w Polsce" - mówiła Agata Mirek odbierając nagrodę.

Nagroda w konkursie "Książka Historyczna Roku" jest przyznawana w dwóch kategoriach: najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX w. oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w. W wyborze najlepszych książek w obu kategoriach mogli brać udział także czytelnicy, oddający głosy na stronie internetowej.

Agata Mirek, która wygrała także w plebiscycie czytelników w kategorii "najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX wieku", podkreśliła, że jej książka jest próbą opisania działań władz PRL, które, ograniczając działalność wspólnot zakonnych, dążyły do stopniowego wyeliminowania sióstr z życia społecznego i likwidacji zakonów w ogóle. Prof. Piotr Franaszek, przewodniczący jury, zwrócił uwagę, że w świadomości społecznej historia żeńskich zakonów jest słabo znana. "To wielka biała plama, w którą wkroczyła pani Agata Mirek. Napisała doskonałą pracę, podbudowaną bardzo rozległą kwerendą" - uzasadniał decyzję jurorów.

W kategorii "książka popularnonaukowa" nagrodę jury otrzymali Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski za książkę"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy" - dokumentalny zapis doświadczeń narodów przedwojennej Polski: deportacji, przesiedleń, ucieczek, przymusowych poborów do wojska i wywózek do pracy przymusowej. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymał Jacek Pawłowicz za album"Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948" z niepublikowanymi zdjęciami z rodzinnej kolekcji rotmistrza; prezentuje życie Witolda Pileckiego, od jego najmłodszych lat, aż po męczeńską śmierć w 1948 roku, gdy został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Wszyscy laureaci otrzymali statuetki i nagrody pieniężne, których łączna kwota wyniosła 90 tysięcy złotych.