Pierwszy tom bogato udokumentowanej biografii Karola Wojtyły na tle dziejów Polski i świata obejmuje czas od narodzin bohatera po jego wybór na papieża. Autor opowiada m.in. o rodzinie Karola Wojtyły, czasach wojny, jego pracy w środowisku akademickim skupionym wokół KUL-u i o czasach, gdy był metropolitą krakowskim. Charakteryzuje przyszłego papieża jako myśliciela i poetę, opisuje jego rolę podczas Soboru Watykańskiego II.

Reklama

Adam Boniecki, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego", powiedział podczas wtorkowego spotkania promocyjnego książki, że praca Jacka Moskwy jest pierwszą tak kompletną biografią Karola Wojtyły gromadzącą w jednym tomie informacje, które do tej pory pojawiały się w różnych, rozproszonych źródłach. Boniecki przyznał, że podczas lektury pierwszego tomu starał się złapać autora na jakimś błędzie, przeoczeniu i nie udało mu się niczego takiego znaleźć."Jacek Moskwa nie stara się biografii Jana Pawła II nadać posmaku sensacji, nie eksponuje elementów tej biografii nieznanych. Z pietyzmem zbiera wszystko, co gdziekolwiek z tej biografii opublikowano, weryfikuje, dociera do świadków i z tego materiału układa opowieść. Wyjątkowość kolejnej książki o papieżu z Polski tkwi w fakcie, że będzie to biografia kompletna. Ta książka jest nam potrzebna" - podsumował Boniecki.

Jacek Moskwa powiedział, że wśród wielu książek o życiu Jana Pawła II brakowało dotychczas biografii, która byłaby zarazem kompletna i szczegółowa oraz przedstawiała polskie spojrzenie na Karola Wojtyłę. Według Moskwy, autor książki "Świadek nadziei", George Weigel, napisał dobrą biografię, ale zabrakło mu znajomości specyfiki polskiej kultury. "Trudno wymagać, aby Amerykanin czytał +Króla Ducha+ Juliusza Słowackiego, trudno też jednak bez znajomości tego poematu śledzić młodzieńcze fascynacje literackie Wojtyły" - tłumaczył Moskwa.

Autor "Drogi Jana Pawła II", Jacek Moskwa, był przez 14 lat korespondentem polskich mediów akredytowanym w Watykanie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki.