To kanon polskiej poezji dziecięcej, który powinno znać każde dziecko. Na wierszach takich autorów, jak Ignacy Krasicki, Aleksander Fredro, Adam Mickiewicz, Władysław Bełza, czy Maria Konopnicka, wychowały się całe pokolenia Polaków. To z tych utworów pochodzą tak słynne cytaty, jak: "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie", "Wolnoć Tomku w swoim domku", czy "Kto ty jesteś? Polak mały".

Dlaczego warto czytać dzieciom? Psycholog dziecięca Elżbieta Sanigórska podkreśla, że słuchanie opowieści rozwija w dzieciach wyobraźnię, pozwala poradzić sobie z emocjami i uporządkować rzeczywistość. Prof. Roch Sulima, antropolog kultury, dodaje, że za pomocą słowa dzieci uczą sie porządku świata i rytmicznych struktur językowych. "Wychowawcy, rodzice, nauczyciele powinni wręcz rozbudzać coś w rodzaju snobizmu na czytanie. Niech znajomość kanonu lektur będzie rodzajem współczesnego szlachectwa" - zachęca.

Dorosły natomiast podczas czytania bajek ma możliwość nawiązania głębokiej więzi z dzieckiem. "Wspólna lektura prowadzi od zabawy do ciekawej rozmowy o książkach, a więc do dobrego kontaktu dziecka i dorosłego" - zaznacza prof. Alicja Baluch z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, specjalizująca się w badaniu literatury dla dzieci i młodzieży. Wprowadza też dziecko w inny świat, pełen emocji i uczuć, a to pozwala zbudować system wartości i otworzyć je na relacje z innymi ludźmi.

Dlatego zdaniem profesor Baluch warto czytać dzieciom utwory od Jachowicza i Konopnickiej przez Brzechwę, Tuwima i Korczaka do Kerna, Chotomskiej i Wawiłow. Można też, a nawet trzeba, włączyć do domowej lektury pisarzy tej miary co Krasicki, Mickiewicz czy Fredro.