Jak poinformowała Poczta Polska w komunikacie, na nowym „znaczku pocztowym przedstawiony jest fotograficzny portret Mirona Białoszewskiego. Uzupełnieniem znaczka jest koperta pierwszego dnia obiegu ze zdjęciem artysty wykonanym w trakcie jednego ze spektakli Teatru Osobnego oraz cytat – słowa poety dotyczące jego eksperymentów ze słowem mówionym i pisanym: +Dążę do tego, żeby to, co pisane, było zapisaniem mówionego. I żeby pisanie nie zjadło mówienia. To, co jest warte z języka mówionego, to się zapisuje. A to z napisanego – jest potem mówione na głos+. W grafice datownika widnieje łyżka cedzakowa – jeden z wysławianych przez poetę przedmiotów codziennego użytku, które zajmują wiele miejsca w jego twórczości.

Reklama

Znaczek ukazał się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Autorem projektu jest Paweł Myszka. Znaczek z wizerunkiem Białoszewskiego to kolejna emisja Poczty Polskiej upamiętniająca wybitnych polskich pisarzy. W ostatnim czasie do obiegu weszły znaczki upamiętniające dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, setną rocznicę urodzin Stanisława Lema i setną rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda.

Setna rocznica urodzin

W 2022 r. przypada setna rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego. Radni Warszawy w specjalnej uchwale uhonorowali jego pamięć i ustanowili rok 2022 Rokiem Mirona Białoszewskiego. Miron Białoszewski urodził się 30 czerwca 1922 r. w Warszawie. Przez całe życie był związany ze stolicą.

W uzasadnieniu stanowiska Rady podkreślono, że Miron Białoszewski wpisał się na trwałe w kulturowy dorobek naszego miasta, a jego postać i dorobek twórczy zasługują na uhonorowanie.

Do najważniejszych dzieł artysty należą tomiki wierszy „Obroty rzeczy” i „Mylne wzruszenia” Opublikowany w 1970 r. „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” wykorzystał formę opowieści ustnej do opisu powstania z perspektywy cywila. Zmarł 17 czerwca 1983 r.