W przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że 6 maja br. opublikowane zostanie nowe "Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939". Przedłuży ono do 5 sierpnia br. termin przygotowania statutu i szczegółowego programu działalności nowej placówki muzealnej noszącej nazwę Muzeum II Wojny Światowej. Decyzja ta jest wynikiem wysłuchania argumentów uczestników gorącej debaty, jaka rozgorzała w mediach - poinformowano w komunikacie.

Reklama

Obwieszczenie zastąpi tym samym wcześniejsze obwieszczenie z dn. 15 kwietnia br., które zakładało, że w miejsce Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 miałoby powstać Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 r. Dokument resortu kultury z połowy kwietnia wzbudził kontrowersje.

W swoim apelu z końca kwietnia gdańska rada miasta wyraziła głębokie zaniepokojenie informacjami dotyczącymi połączenia niemal gotowego, mającego otworzyć się na przełomie roku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z powstałą 22 grudnia 2015 r. placówką Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. List otwarty w obronie Muzeum napisało też środowisko naukowe: pod listem podpisało się ok. 80 polskich i zagranicznych naukowców, głównie historyków. Z kolei kolegium Programowe Muzeum II Wojny Światowej wystosowało oświadczenie, w którym napisano m.in., że członkowie kolegium nie rozumieją ani zamiaru połączenia Muzeum II Wojny Światowej z – faktycznie nieistniejącym – Muzeum Westerplatte ani ograniczenia zakresu tematycznego wystawy do 1939 r. Wojna w Polsce trwała nie cztery miesiące, lecz niemal sześć lat. Dlaczego powstałe ze środków Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Gdańska muzeum miałoby o tym milczeć? – pytali członkowie Rady.

Reklama

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas czwartkowej konferencji w MKiDN proszony o komentarz w sprawie połączenia gdańskich muzeów stwierdził: Ja nigdy nie zapowiadałem żadnej likwidacji instytucji, tylko mówiłem o łączeniu dwóch instytucji o podobnym profilu. Jaki jest sens funkcjonowania dwóch instytucji o podobnej tematyce w tym samym mieście? - pytał.

Jak powiedział, mało kto wie, że Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane jako muzeum Westerplatte. Oprócz tego jest tam od dawna miejsce upamiętniające wydarzenia na Westerplatte - powiedział i wyjaśnił, że jest tam pomnik, izba pamięci. My zinstytucjonalizowaliśmy to miejsce - powołaliśmy Muzeum Westerplatte kilka miesięcy temu. Teraz jest następny krok - łączenie tych dwóch instytucji - Muzeum II Wojny Światowej i Westerplatte - powiedział. Jak przyznał, jego resort podtrzymuje zamiar połączenia muzeów, a powstałe muzeum będzie prawdopodobnie - zarówno nazwą, jak i tematyką - związane z II wojną światową.

Jak wyjaśniono w czwartkowym komunikacie MKiDN, obwieszczenie z połowy kwietnia było wymogiem niezbędnym, aby rozpocząć w sposób jawny i otwarty debatę o przyszłości obu gdańskich placówek, których zakres tematyczny w wielu aspektach się pokrywa.

Wbrew nagłaśnianym w mediach obawom, krok ten nie oznaczał ani zamiaru likwidacji Muzeum II Wojny Światowej, ani ograniczenia zakresu tematycznego planowanej wystawy stałej, a miał i nadal ma na celu przede wszystkim racjonalizację wydatków realizowanych z budżetu państwa - wyjaśniono w czwartkowym komunikacie resortu.

Ministerstwo chce, aby nowa placówka opowiadała "historię wydarzeń z lat 1939-1945 uwzględniając specyfikę i tragizm polskich doświadczeń". Kamieniem milowym rozpoczynającym tę opowieść winno być wyeksponowanie faktu, że ten największy w dziejach nowożytnego świata konflikt rozpoczął się atakiem Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, dlatego tak ważne jest, aby nowe Muzeum II Wojny Światowej obejmowało także Westerplatte - skomentowano w komunikacie.