Ideą festiwalu, organizowanego po raz siódmy, jest przypominanie postaci i twórczości Singera, autora powieści "Sztukmistrz z Lublina" oraz wielu opowiadań, których akcja rozgrywa się w różnych miejscowościach na Lubelszczyźnie.

Reklama

Dyrektor Festiwalu Witold Dąbrowski z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, podkreśla, że festiwal, do którego sukcesywnie w kolejnych edycjach dołączały kolejne miasta, przywołuje też pamięć o zamieszkujących je niegdyś Żydach.

"Zawsze mówiliśmy o literaturze, ale przecież z tyłu głowy tkwiła myśl, że wspominamy także dawnych mieszkańców, mówiących w języku żydowskim, czyli tym, w którym pisał Singer. Przy okazji zdarzało się docierać do świadków historii, opowiadających o świecie ich dzieciństwa, czy młodości; świecie, którego dziś już nie ma i nigdy nie będzie. Jedyne co możemy, to pamiętać i w najlepszy z możliwych sposobów tę pamięć przekazywać, bo dopóki opowiadamy historie innych, oni żyją w naszej pamięci" – powiedział.

Festiwal rozpoczął się w poniedziałek w Kocku, później festiwalowe artystyczne pokazy, warsztaty i spotkania odbędą się w Piaskach, Bychawie, Kraśniku, Szczebrzeszynie, Józefowie, Biłgoraju, Tyszowcach, Krasnobrodzie, Janowie Lubelskim oraz w Lublinie.

W każdym z miast prezentowany będzie literacko-muzyczny spektakl plenerowy łączący szereg artystycznych dyscyplin: cyrk, akrobację, teatr, beatbox, muzykę na żywo. W widowisku w reż. Arkadiusza Ziętka wystąpią artyści z Polski, Izraela, Armenii, Burkina Faso, Włoch i Czech.

Widowiska w każdym z miast będą prezentowane w dwóch etapach. W godzinach porannych - pod hasłem "Szukajcie przyjaciół Sztukmistrza" artyści będą występowali w różnych punktach miast, a widzowie będą mogli np. uczestniczyć w zaimprowizowanych warsztatach, porozmawiać z artystami. Wieczorem w widowisku pod hasłem „Przyjaciele Sztukmistrza” artyści zajmujący się różnymi rodzajami sztuki wykorzystując cytaty z twórczości Singera będą przybliżali historię miasteczek Lubelszczyzny.

W ten sposób - jak wyjaśniają organizatorzy – zabawa połączona z opowieścią o historii, przybliża tę historię mieszkańcom, a często potem inspiruje ich do dalszych poszukiwań i pielęgnowania pamięci.

Reklama

W każdej z miejscowości wydana zostanie gazeta festiwalowa (w Kocku wydany zostanie "Sztukmistrz Kocki", w Biłgoraju - "Sztukmistrz Biłgorajski" itd.), zawierająca informacje o idei, programie i trasie festiwalu, ale także o Singerze. Prezentowane będą także historie festiwalowych miast, ilustrowane m.in. archiwalnymi zdjęciami czy dawnymi planami.

PAP / Wojciech Pacewicz

Na zakończenie festiwalu 27 lipca międzynarodowa grupa artystów przyjedzie do Lublina. Zaprezentują tu widowisko z elementami teatru, cyrku, tańca, fire show, z muzyką na żywo, które będzie jednocześnie elementem rozpoczynającego się wtedy w Lublinie festiwalu Carnaval Sztukmistrzów.

Isaac Bashevis Singer - pisarz żydowski - urodził się 14 lipca 1904 r. w Leoncinie koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Był synem chasydzkiego rabina. Wychowywał się w Warszawie i w Biłgoraju na Lubelszczyźnie, gdzie mieszkał cztery lata. Biłgoraj i jego okolice zajmują wiele miejsca w utworach Singera, w których barwnie opisał społeczności żydowskie tamtego okresu. W 1935 r. wyemigrował do USA.

Pisał w języku jidysz. Jego najpopularniejsze utwory to m.in "Szatan w Goraju", "Sztukmistrz z Lublina", "Niewolnik", "Szosza", "Wrogowie". Do arcydzieł literatury należą krótkie opowiadania Singera, odznaczające się kunsztem narratorskim i wnikliwym zarysowaniem postaci. W 1978 r. Singer otrzymał literacką nagrodę Nobla. Zmarł w 1991 r. w Miami.