To jeden z elementów przygotowanego przez miasto programu wsparcia "Kultura odporna" realizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Reklama

Wnioski można składać od środy do 17 maja, elektronicznie lub osobiście wrzucając wypełniony formularz do urny w budynku Urzędu Miasta przy pl. Wszystkich Świętych.

"Epidemia koronawirusa doprowadziła do czasowego zamknięcia instytucji kulturalnych, odwołania wielu zaplanowanych wydarzeń i zawieszenia mnóstwa przedsięwzięć i inicjatyw, ale dotkliwie uderzyła również w lokalnych twórców, artystów i animatorów kultury, pozbawiając ich dotychczasowych źródeł dochodu. Dlatego przewidzieliśmy wsparcie finansowe także dla nich w formie programu Zakup dzieł – powiedział dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Katarzyna Olesiak.

Dodała, że cztery miejskie instytucje kultury, które doskonale znają środowiska twórcze będą w stanie najefektywniej rozdysponować pieniądze.

Pomoc będą mogli uzyskać artyści lub twórcy, którzy prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie Krakowa, płacą w mieście podatki i w związku z epidemią koronawirusa stracili źródła dochodu: nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pobierają świadczeń socjalnych.

W ramach "Zakupu dzieł" finansowane będą prace nigdzie wcześniej nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane z zakresu sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej i artystycznej. Składając wniosek trzeba będzie przedstawić propozycję takiego projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. Przewidziane wynagrodzenie za realizację dzieła wyniesie maksymalnie 2,5 tys. zł brutto, ale może być niższe.

O udział w programie nie może ubiegać się osoba, która otrzymała na wykonanie tej samej pracy dofinansowanie z innych źródeł lub realizuje go na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem. Niedopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia w imieniu innej osoby.

Rozpatrywaniem wniosków zajmie się komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz czterech miejskich instytucji kultury. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym - zgodności z regulaminem i merytorycznym, w którym ważna będzie m.in. atrakcyjność i oryginalność projektu, forma jego realizacji oraz profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy,

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych. Pieniądze zostaną wypłacone na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze z jedną z czterech miejskich instytucji kultury. Wyniki - lista wnioskodawców i wybranych do realizacji dzieł wraz z przyznaną punktacją oraz wysokością wynagrodzenia zostaną ogłoszone na miejskiej platformie internetowej i na stronach internetowych miejskich instytucji kultury biorących udział w programie w terminie do 7 dni od zakończenia naboru wniosków.