Dotychczas można było oglądać tylko ich reprodukcje w książce "Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami, i o tym, co przed nami" Zygmunta Baumana, Romana Kubickiego i Anny Zeidler-Janiszewskiej.

Sam autor zdjęć tak mówi o swojej artystycznej pasji: "Odkryłem tam względność obrazu, względność przedstawienia, względność interpretacji - uzyskując z tego samego negatywu kilka całkowicie odmiennych wizji, o innym temacie, o innej wbudowanej wykładni - a różnica wspierała się tylko na wykadrowaniu, na ruchu ręki między soczewką powiększalnika a papierem fotograficznym, na kompozycji i stopniu stężenia odczynników".

W wernisażu weźmie udział wybitny polski rzeźbiarz Mirosław Bałka.

Ekspozycja przygotowana przez Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne potrwa do 22 lutego.