Laureatami tegorocznych "Paszportów" zostali: w kategorii film Malgorzata Szumowska, teatr Paweł Łysak, za najlepszą pisarkę uznano Sylwię Chutnik, w sztukach plastycznych triumfował Maciej Kurak, w muzyce poważnej śpiewak operowy Artur Ruciński, a w muzyce rozrywkowej Maria Peszek.

Tegoroczne werdykty - poza nagrodą w kategorii literatura, w której jurorzy uznali, że debiutująca książką "Kieszonkowy atlas kobiet" feministka Sylwia Chutnik jest lepsza od Jacka Dukaja - raczej nie budzą wątpliwości.

Najsilniej obsadzona kategorią był w tym roku niewątpliwie film, w której nominowano oprócz laureatki także Michała Rosę i Kasię Adamik, ciekawą konkurencję miała w kategorii "muzyka rozrywkowa" Maria Peszek, w osobach rapera LUCa i zespołu "Pustki". Można zatem powiedzieć, ze w tej kategorii zwyciężyła konwencja.

Ale jest sprawiedliwość na tym świecie i w sztukach plastycznych najlepszy warsztatowo i konwencjonalny artysta jakim jest Piotr Wysocki przegrał z banalnym w sumie performerem Maciejem Kurakiem.

W organizowanym przez znany tygodnik corocznie konkursie laureatów wybiera się na podstawie punktowanej ankiety wypełnianej przez krytyków związanych z (głównie) warszawskimi mediami. Po policzeniu punktów najpierw wybiera się nominowanych, a spośród nich laureatów.