Uładzimir Niaklajeu powiedział Polskiemu Radiu, że nagroda Jerzego Giedroycia przyznawana za najlepszą książkę prozatorską w języku białoruskim jest jedną z najważniejszych na Białorusi. - Ona ma szczególne znaczenie dla rozwoju naszej kultury, języka i literatury - mówił laureat.

Reklama

"Saturator z wodą gazowaną z sokiem i bez" to książka opisująca Mińsk po drugiej wojny światowej, gdy ludzie zaczęli zauważać piękno. Andrej Chadanowicz prezes białoruskiego PEN Centr zauważył, że książka Niaklajeua od początku była faworytem. Niaklajeu zwrócił w niej mieszkańcom Mińska swoją stolicę. Zmusił ich, aby szanowali siebie, swoją historię i swoje miasto - mówi Chadanowicz.

Na tegoroczny konkurs nadesłano 43 prace, czyli dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, przyznano nagrodę po raz pierwszy.