"Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy" to zbiór krótkich rozmów z osobami, które doświadczyły II wojny światowej będąc dziećmi. Ich wypowiedzi to wspomnienia dorosłych już osób, ale wciąż nacechowane dziecięcym spojrzeniem na rzeczywistość.

Reklama

Swoich bohaterów Swietłana Aleksijewicz znalazła głownie na Białorusi, gdzie wojna pokazała swoje wyjątkowo okrutne i drastyczne oblicze. Sięgając wspomnieniami do tych dramatycznych czasów, mówią o głodzie, tułaczce, utracie rodziców i lęku przed samotnością. I choć wydawać by się mgło, że mając kilka lat nie można zrozumieć tego, czym jest woja, tak naprawdę dzieci instynktownie wyczuwają zagrożenie i spodziewają się cierpienia, jakie niesie ze sobą ten wyjątkowy czas. Wielu bohaterów książki utraciło rodziców i trafiło do domów dziecka, większość cierpiała niewyobrażalny głód i biedę. Wszystkie jednak twierdzą, że wojna zabrała im dzieciństwo.

"Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy" Swietłany Aleksijewicz ukazały się nakładem wydawnictwa Czarne.

Media