O polskiej poetce pisze m.in. dziennikarz, publicysta i pisarz Włodek Goldkorn. W relacji z Krakowa w dwudziestolecie przyznania jej literackiej Nagrody Nobla podkreśla, że w jej mieście nie ma ulicy dedykowanej Szymborskiej. - Ale może tak chciałaby właśnie ta piękna i łagodna pani, dla której dyskrecja i sztuka znikania były strategią egzystencjalnego oporu - zauważa.

Reklama

Autor znanego na całym świecie bestsellera „Gomorra”, włoski pisarz młodego pokolenia Roberto Saviano w obszernym tekście o Szymborskiej zauważa, że przed Noblem poetka była „znana i kochana przez grupę najwierniejszych czytelników rozproszonych po każdym zakątku planety”.

Jako największą siłę jej poezji wskazuje prostotę i to, że trafia od razu także do kogoś, kto nigdy nie przeczytał żadnego wiersza. „Wiersze Wisławy są gotowe, by można było je zrozumieć , wyczuć, odczuć” - dodaje Saviano. Jego zdaniem słowa Szymborskiej są jak „elektrokardiogram uczuć”.

Kto wie, może Wisława Szymborska byłaby dzisiaj, dzięki swej przenikliwej prostocie, królową portali społecznościowych takich, jak Twitter - zastanawia się Saviano. Wyraża przekonanie, że to poezja doskonała w obecnej epoce cyfrowej. - To poezja 2.0 - konstatuje.

Obszerna publikacja na łamach dodatku do gazety ilustrowana jest wyklejankami poetki. Zamieszczono też fragmenty jej listów do Kornela Filipowicza.