Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w otwartym niedawno nowym gmachu Muzeum Miasta Gdynia. Laureatów uhonorował fundator wyróżnienia, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Ogłoszeniu werdyktu jury, któremu przewodniczył prof. Piotr Śliwiński, towarzyszyła prezentacja fragmentów zwycięskich książek w wykonaniu wybitnych polskich aktorów oraz koncert wykonującego muzykę klezmerską zespołu Kroke. Galę poprowadziła Magda Umer.

Reklama

O pamiątkowe statuetki (tzw. kostki literackie) oraz czeki na 50 tysięcy złotych rywalizowało 14 książek. W gronie finalistów znaleźli się zarówno autorzy znani, jak i niszowi, publikujący w niewielkich wydawnictwach. W kategorii poezja nominacje otrzymali: Wojciech Bonowicz za tom "Pełne morze" (Biuro Literackie), Tomasz Różycki za "Kolonie" (Znak), Edward Pasewicz za "Henry Berryman Pięśni" (Kserokopia), Marcin Świetlicki za "Muzykę środka" (Wydawnictwo a5) oraz Marek Krystian Emanuel Baczewski za "Morze i inne morza" (Instytut Mikołowski).

Wśród książek prozatorskich uznanie jurorów zdobyli: Magdalena Tulli za "Skazę" (W.A.B.), Andrzej Bart za "Don Juan raz jeszcze" (Wydawnictwo Literackie), Witold Wedecki za "Czarne rondo" (W.A.B.), Wiesław Myśliwski za "Traktat o łuskaniu fasoli" (Znak) oraz Marian Pankowski za "Bal wdów i wdowców" (Korporacja Ha!art).

W kategorii eseistytyka nominowani byli: Krzysztof Środa za "Projekt handlu kabardyńskimi końmi" (Świat Literacki), Andrzej Żbikowski za "U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej: wrzesień 1939 - lipiec 1941" (Żydowski Instytut Historyczny), Joanna Orska za "Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989 - 2006" (Universitas) oraz Krzysztof Rutkowski za "Ostatni pasaż" (Słowo/Obraz Terytoria).

"Przyświeca nam wyłącznie jeden cel: wyłuskać najlepsze, naszym zdaniem, książki w każdej z trzech kategorii. Nie chodzi przecież o to, żeby rywalizować z innymi nagrodami. Pokazujemy często zjawiska wartościowe, które bywają przeoczone, niedocenione, niezrozumiane albo są - niejako już z definicji - niszowe, nie przyciągają uwagi mediów, nigdy nie znajdą się na listach bestsellerów, ale sugerują możliwość innego rozumienia pisarstwa - powiedział członek kapituły Jerzy Jarniewicz. - Przyznana po raz pierwszy przed rokiem Nagroda Literacka Gdynia to jedno z najraźniejszych wyróżnień literackich w Polsce. Honorowane są nią książki żyjących polskich autorów wydane w ciągu roku poprzedzającego aktualną edycję".