SBJ to zarazem pierwszy polski słownik błędów językowych w XXI w. i pierwsza tak praktyczna pomoc dla tych, którym zależy na poprawnym mówieniu i pisaniu, ale nie mogą lub nie chcą się w to zagłębiać. Istotą pomysłu na SBJ było to, aby dawał użytkownikom maksimum korzyści przy ich minimalnym zaangażowaniu. By odpowiadał nie tylko potrzebom, ale także możliwościom osób bardzo zajętych i skoncentrowanych na swoich innych zadaniach lub zainteresowaniach.

Reklama

Sposobem na sprostanie tym założeniom jest połączenie wysokiego poziomu merytorycznego i rzetelności werdyktów poprawnościowych z innowacyjną formułą redakcyjną. Jej istota to jasny, przystępny i jednoznaczny opis, ograniczenie użycia terminologii i brak trudnej teorii oraz zwięzłe, przejrzyste i wizualno-symboliczne ujęcie treści. To bodaj pierwszy tak opracowany polski słownik.

SBJ to bardzo ważne dopełnienie słownika ortograficznego, od którego jest bardziej przydatny, bo nie zastąpią go autokorektory tekstu. A błędy gramatyczne i leksykalne (dotyczących wyrazów) są zdecydowanie częstsze niż błędy ortograficzne i o wiele groźniejszych dla komunikacji!

"Słownik błędów językowych" może być doraźną "sprawdzarką" błędów. Ale nie mniejszą korzyść da jego systematyczne przeglądanie (wystarczy 1 strona = 1 minuta dziennie!), aby wyłapać błędy, które się popełnia, wcale o tym nie wiedząc lub na których sprawdzenie nie będzie czasu. Dzięki bardzo praktycznej formule redakcyjnej taki "kurs w miniodcinkach" nie wymaga czasu ani wysiłku.

Poprzedni słownik polskich błędów językowych ukazał się w połowie XX wieku. Później językoznawcy i leksykografowie preferowali publikacje bardziej edukacyjne, jakby „profilaktyczne”. Takie – ogólnie słuszne – podejście okazało się jednak zbyt mało praktyczne dla wielu odbiorców. Rosła więc niezaspokojona potrzeba i rynkowa nisza. Nowy i z kilku względów nowatorski "Słownik błędów językowych" jest unikatową odpowiedzią na tę sytuację.