Audiobook i CD z „Tajnym państwemJana Karskiego, czytany przez aktora Jakuba Gierszała oraz książka, wydane przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego trafią wraz z początkiem roku szkolnego do bibliotek. Ponadto Fundacja przekaże 120 egzemplarzy książki i płyt do ośrodków więziennych w całej Polsce – poinformowała PAP Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

Reklama

Kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielami bibliotek i ośrodków społecznych w Polsce, okazało się, że Jan Karski jest nieznany, a o jego książce mało kto słyszał” - mówi Junczyk-Ziomecka.

Według Junczyk-Ziomeckiej, to nie były pojedyncze przypadki. „Przeprowadziliśmy ok. 500 rozmów telefonicznych. Pocieszające jest, że tylko jedna biblioteka odmówiła przyjęcia +Tajnego państwa+ – zauważa prezes Fundacji. Jak dodała, ośrodki więzienne zareagowały na propozycję Fundacji bez wahania.

Książka będzie doskonałą pozycją dla osób interesujących się historią, a że polscy więźniowie poprawiają statystyki czytelnictwa w Polsce, to tym bardziej cieszy fakt, że będą czytać książkę wybitnego człowieka, humanisty" – powiedział przedstawiciel jednego z ośrodków więziennych. "Audiobook +Tajne państwo+ słuchany poprzez więzienny radiowęzeł przeniesie słuchaczy do czasów i historii Jana Karskiego” - dodał.

Dbać o pamięć i dziedzictwo

Jakub Gierszał, który czyta książkę w audiobooku, wcześniej grał rolę emisariusza w serialu radiowym wyemitowanym przez Radio Szczecin. „Już wówczas dołączyłem do grona osób, które podziwiają Jana Karskiego, dbają o jego pamięć i dziedzictwo. W jakimś sensie zżyłem się z nim” - powiedział Gierszał.

Reklama

Książka „Tajne państwo” przedstawia wojenne wyzwania i losy autora. Karski podejmuje walkę, ale nie zbrojną, zostaje kurierem, który przemierza Europę jako emisariusz. Utrzymuje kontakt między władzami konspiracyjnymi a Rządem RP na Uchodźctwie. Złapany i torturowany przez Niemców w obawie, że dłużej nie wytrzyma bólu i zacznie odpowiadać na pytania gestapo, targa się na własne życie.

Ryzykując, przedostaje się dwukrotnie do warszawskiego getta a następnie do obozu przejściowego niedaleko Bełżca. Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotyka się głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami alianckimi, próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań.

Pierwsze wydanie książki ukazało się w języku angielskim w nakładzie ponad 360 tys. egzemplarzy. Książka uzyskała znakomite recenzje i znalazła się na liście amerykańskich bestsellerów.

W Polsce została opublikowana dopiero w 1999 r., 55 lat po jej pierwszym wydaniu w Stanach Zjednoczonych i ponownie w nowym tłumaczeniu w 2014 r. Przywrócono wówczas nazewnictwo, topografię, usunięte wcześniej fragmenty tekstu. W drugim polskim wydaniu zachowano niedopowiedzenia i celowo wprowadzone do tekstu przekłamania wynikające z konieczności zachowania bezpieczeństwa.

Jan Karski (Jan Kozielewski; 1914-2000), kurier Podziemnego Państwa Polskiego. Z narażeniem życia przedzierał się przez okupowaną Europę z wiadomościami o sytuacji w Polsce pod niemiecką okupacją. Przed swoją ostatnią wyprawą dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta a następnie do obozu przejściowego w Izbicy Lubelskiej, ostatniego przystanku przed obozem śmierci w Bełżcu. Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotykał się głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami alianckimi, próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań. W świecie znany jako człowiek, który próbował zatrzymać́ Holokaust. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, polski i amerykański patriota, honorowy obywatel Izraela; kawaler najwyższych odznaczeń Virtuti Militari, Orderu Orła Białego i amerykańskiego Prezydenckiego Medalu Wolności. Przez czterdzieści lat kształcił pokolenia młodzieży jako Profesor Uniwersytetu Georgetown.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego prowadzi działalność od 2012 roku upowszechniając wartości, według których żył jej patron.

Misją Fundacji jest popularyzacja współczesnego wymiaru dziedzictwa Jana Karskiego, a tym samym potrzeby zachowania najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości. Fundacja prowadzi działania w trzech obszarach: edukacji obywatelskiej, upamiętnianiu Jana Karskiego, budowaniu stosunków i relacji ze środowiskami bliskimi idei patrona.

„Tajne Państwo” Jana Karskiego, wydane przez wydawnictwo Znak Horyzont, audiobook i CD zostały sfinansowane ze środków Fundacji PZU, przekazanych na wniosek Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.