Gliński poinformował, że dyrektorem nowego Instytutu będzie historyk, prof. Jan Żaryn. - Budżet instytut planujemy w tej chwili, w najbliższym czasie na około 1,5 mln, więc to jest mała jednostka, ale oczywiście są perspektywy rozwojowe. Być może będzie można przekształcić ten instytut w rodzaj instytucji muzealnej, ale to oczywiście z czasem i wraz z rozwojem instytucji - dodał.

Reklama

Minister kultury poinformował, że "głównym celem Instytutu są studia nad dziedzictwem narodowym, nad różnymi przedstawicielami, nad historią szeroko pojętego ruchu narodowego, czy ruchu konserwatywno-narodowego z innymi odłamami także chrześcijańsko-demokratycznymi".

To jest ten fragment polskiego dziedzictwa politycznego, intelektualnego, społecznego, które w naszym rozumieniu wymaga zaopiekowania przez państwo polskie w postaci instytucji o charakterze edukacyjno-naukowo-popularyzatorskim - powiedział.

Jak poinformował PAP MKiDN w przesłanym komunikacie, Instytut, który właśnie powstaje, będzie się zajmował realizacją polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa polskiej myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli konserwatywnej, chrześcijańsko-demokratycznej i narodowej. Jego celem będzie również tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie polskiej myśli politycznej oraz jej dalsze upowszechnianie.

Reklama

Swoje zadania Instytut ma realizować m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej, organizowanie wystaw, konferencji, a także realizację programów edukacyjnych czy stypendialnych. Instytut będzie też współpracował z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym polonijnymi, oraz organizacjami pozarządowymi.