Jest to najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie prozy dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej i najwyższa finansowo nagroda literacka w Polsce.

Nagroda, którą stanowią czek na 150 tysięcy złotych i statuetka autorstwa Ewy Rossano, przyznawana jest za najlepszą książkę opublikowaną w języku polskim w poprzednim roku. Zgodnie z regulaminem o laury ubiegać się mogą wyłącznie dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 krajów: Albanii, Austrii, Białorusi, Bośnii i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Każdy wydawca ma prawo zgłosić jedną książkę autora zagranicznego i jedną polskiego. Termin nadsyłania upływa 31 marca. Książki należy wysłać pod adresem: Urząd Miejski Wrocławia, wydział kultury, Rynek – Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław.

Nagroda zostanie wręczona 4 grudnia podczas gali we Wrocławiu. W ubiegłym roku, decyzją jury w składzie: Natalia Gorbaniewska – przewodnicząca, prof. Stanisław Bereś, Piotr Kępiński, prof. Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Tomasz Łubieński, Krzysztof Masłoń, Justyna Sobolewska, Mirosław Spychalski oraz prof. Andrzej Zawada, nagrodę otrzymał Josef Szkvorecky za powieść "Przypadki inżyniera ludzkich dusz".