"Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał Zygmunta Stępińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na trzyletnią kadencję od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r." - poinformowało na Twitterze MKiDN.

Reklama

Stępiński od 1 marca 2019 r. pełni obowiązki dyrektora tej placówki.

W maju 2019 r. na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN został zarekomendowany prof. Dariusz Stola. Rekomendacja została wydana przez 15-osobową komisję konkursową w skład której weszli m.in. przedstawiciele trzech założycieli muzeum, czyli MKiDN, miasta st. Warszawa i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Ostatecznie dyrektora POLIN mianuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, jednak prof. Piotr Gliński nie powołał go.

W niedawnym oświadczeniu prof. Stola napisał, że "widząc szkody, które Muzeum już poniosło i zagrożenia, które przed nim stoją, pragnie oświadczyć, że dla jego dobra gotów jest zaakceptować takie warunki, które pozwolą na zażegnanie kryzysu". "Jestem gotów powstrzymać się od realizacji przysługujących mi praw pod warunkiem porozumienia wszystkich założycieli Muzeum, niezbędnego do dalszego funkcjonowania instytucji" - podkreślił.

Reklama

MKiDN poinformowało następnie, że szef MKiDN Piotr Gliński uzgodnił ze współorganizatorami Muzeum POLIN - prezydentem Warszawy i przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny - kandydaturę na stanowisko dyrektora i zamierza powołać Zygmunta Stępińskiego na trzyletnią kadencję.

Stępiński w latach 2012-2019 był zastępcą dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym okresie realizował strategię i politykę muzeum w zakresie edukacji, marketingu, komunikacji i sprzedaży.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związany z działalnością społeczną organizacji żydowskich w Polsce i za granicą. W latach 80. był zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej.

W 2010 r. był Prezesem Zarządu Fundacji Kocham Polskę. W latach 2007–2012 stworzył autorski program rewitalizacji zabytkowych fabryk w Żyrardowie na lofty, mieszkania i usługi. Był Członkiem Zarządu Izby Wydawców Prasy (1997–2000), przewodniczącym Rady Nadzorczej Murator Expo (2002–2004), założycielem i Przewodniczącym Rady Fundacji Dom Dostępny (1996–2005); Przewodniczącym Rady Polsko–Amerykańskiego Instytutu Budownictwa (1993–1995), współzałożycielem i współautorem programu działania Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów (1994–1996); sekretarzem redakcji i członkiem zespołu redakcyjnego Wydawnictwa CDN (1982–1989).

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność konspiracyjną w stanie wojennym, przyznanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.